labelen? zo gebeurt!

Bemoedigend omgaan met mensen en kinderen lijkt vanzelfsprekend, maar we hebben nog veel te leren

Workshop: Bemoediging als succesfactor in de omgang met kinderen

We willen met het onderwijs en de opvoeding allemaal hetzelfde, namelijk dat ieder kind een leuk, sociaal, zelfstandig, en gelukkig mens wordt en dat het later iets kan betekenen in de maatschappij. Daar doen we dan ook dagelijks ons best voor.
Toch heeft onze aanpak niet altijd het gewenste effect en bereiken we niet wat we willen en doet het kind soms niet wat wij van hem/haar verwachten. Dan zit je wel eens met je handen in je haar en is het heel moeilijk om een leuke meester of een geduldige juf te zijn.

Soms kom je dan met kinderen in een machtstrijd terecht, die voor allebei heel naar is en onbevredigend. Als school ben je gebaat bij een goede sfeer in de klas en ook daarbuiten. Een sfeer van gelijkwaardigheid en een sfeer gericht op samenwerking. Dat is waar bemoedigen over gaat.

Vragen die we onszelf stellen in deze workshop:

Hoe gaan we met de kinderen om?
Zijn we bemoedigend of laten we (te) vaak merken dat we niet te vreden zijn?
Welke winst is er te halen met een bemoedigende aanpak?
 
Bemoedigen is het bewust aandacht schenken aan sterke kanten en vaardigheden. Zowel die van jezelf als leerkracht, als die van het kind.
Door bemoediging weten we: Ik ben ik, en zo, zoals ik ben, ben ik goed genoeg. Ik kan het! Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en als ze ook meer verantwoordelijkheid krijgen dan kunnen ze zich ontwikkelen met al hun talenten en mogelijkheden.

Als leerkracht zorg je voor zg.”goede grond”. Je geeft vertrouwen en ruimte aan het kind zodat het kind het zelf kan doen. En je geeft het goede voorbeeld. In deze bemoedigende workshop komen aan de orde:

* Bemoediging vanuit de Individual Psychologie van Alfred Adler
* Doen van de enquete ERBIJ OF ER NIET BIJ
* Bemoedigende eigenschappen
* De klassenvergadering
 

Literatuur

Met het boek SUCCES OP SCHOOL van Theo Schoenaker maakt Catharina Haverkamp in deze workshop duidelijk dat er ook voor leerkrachten veel winst te behalen is met bemoediging. Zeker in deze “moeilijke” tijd waarin veel kinderen het gevoel ontwikkelen dat ze er niet bij horen wat zich uit in ontmoedigend (=storend) gedrag. 
Bemoediging leidt tot verbluffende resultaten bij kinderen. Het concept bemoediging bij kinderen begint in Nederland aan een snelle opmars. Leerkrachten, ouders en hulpverleners passen bemoediging steeds vaker toe in hun omgang met kinderen. In zijn boek ‘Succes op school’ geeft Theo Schoenaker waardevolle inzichten om het welzijn in de driehoek ouders-leraar-kind volgens dit concept te verbeteren.

Theo Schoenaker en zijn medeauteurs baseren zich op de Individualpsychologie van Alfred Adler. Het belangrijkste basisprincipe van de Individualpsychologie is: de mens is een sociaal wezen. Dit houdt in dat mensen bij andere mensen horen en dat iemands geluk, zijn tevredenheid, zijn succes en zijn psychische gezondheid besloten liggen in geslaagde sociale relaties. En daar is moed voor nodig. 
 
Theo Joosten, voorzitter dagelijks bestuur KBO (Bond van Katholiek Primair Onderwijs) over dit boek:
‘Een uitstekende kennismaking met de toepassingsmogelijkheden van enkele Individualpsychologische gedachten in opvoeding en onderwijs. Het legt de nadruk op een structureel helpende, bemoedigende houding. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat het in opvoeding gaat om de kwaliteit van de relatie met het oog op de vorming van kinderen. Iets wat in deze tijd van standaarden en meten nog al eens wordt vergeten.’
 
Boekgegevens:
‘Succes op school; De kracht van bemoediging, thuis én in de klas’, geschreven door Theo Schoenaker, Ewald Th. Müller en John M. Platt
Het boek is verkrijgbaar bij de Schoenakeracademie of via Catharina Haverkamp
 

Houd moed

Wij, Encouraging-trainers geven de moed niet op en weten met bemoediging en het goede voorbeeld de harten van de kinderen te raken en ook voor onszelf een gezond en plezierig werkklimaat te scheppen. Opvoeden vanuit de Individual Psychologie is helder en hartelijk. Dat doet kinderen goed en geeft ze het gevoel dat ze nodig zijn in de maatschappij. Ik hoop dat u mijn enthousiasme deelt en de workshop aan het lerarenteam wilt aanbieden.

 

Reactie van een deelnemer

Echt heel inspirerend en zeer menselijk gebracht. Ik heb het team (en dat is niet verzonnen) nog nooit zo stil, aandachtig en met veel inzet iets zien doen! En ik weet zeker dat een paar kinderen vandaag iets zullen ervaren...........
En ik denk dat veel met plezier het boek SUCCES OP SCHOOL van Theo Schoenaker hebben gelezen....en hoop zo dat het beginnen van de klassenvergadering een natuurlijk proces gaat worden..........
laat je verleiden tot positieve aandacht