Het goede voorbeeld, dat valt nog niet mee.

Een opvoed-cursus? ja, daar heb je wat aan.

Het effect van applaus is van korte duur. Bemoediging blijft je bij.

ZO KAN HET OOK Kinderen opvoeden is een cursus voor iedereen die meer wil begrijpen waarom kinderen eigenlijk doen wat ze doen en hoe jij als ouder op een bemoedigende en constructieve manier met de dagelijkse kleine en grote strubbelingen om kunt gaan.
Zo opvoeden, dat je kind een positief beeld opbouwt van zichzelf en met zelfvertrouwen in het leven staat, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. 
 
In deze training leer je in 8 bijeenkomsten hoe je een bemoedigende opvoeder kunt worden.
Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

Hoe kan ik mijn kind bemoedigen?
Waarom doe ik zoals ik doe, terwijl ik eigenlijk anders wil?
Hoe kan ik positief omgaan met conflicten?
Hoe krijg ik een prettiger sfeer in huis?
Wat zijn de alternatieven voor belonen en straffen?

De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Daarnaast zijn er trainingsopdrachten die je thuis kunt doen, zodat je echt gaat ervaren dat bemoedigen een veranderende kracht is.


Bemoedigend opvoeden
Bemoedigen en het goede voorbeeld zijn samen de basis voor een goede en gelijkwaardige omgang met je kind. Bemoedigen betekent dat je aandacht geeft aan gewenst gedrag en aan de sterke kanten en vaardigheden van je kind. Zo bouwt het kind een goed beeld op van zichzelf en krijgt het zelfvertrouwen. Kinderen willen meedenken, meebeslissen, meewerken. Als we ze die mogelijkheid bieden in het gezin, dan geeft dat plezier voor ouder en kind. belangrijker, het kind leert ook dat het iets kan betekenen, dat het ertoe doet en dat zijn/haar bijdrage op prijs wordt gesteld. Bemoedigen maakt opvoeden leuk. De training geeft je veel tips om het NU ANDERS te doen, waar je dat zelf wilt.

Bemoedigen is iets anders dan loven en prijzen. Prijzen en loven doen we in het geval van geslaagde prestaties, van succes. Bij bemoediging wordt het kind erkent en gezien, ongeacht het resultaat. Zijn pogingen en inspanningen tellen mee en het belangrijkste is dat het kind moed ontwikkeld om steeds weer dingen te doen waarvan hij niet zeker weet of hij het kan. Perfectionisme is niet het doel, maar fouten durven maken en ervan leren en je dan goed te voelen, sterk en waardevol.


Uitdagend
Accepteer je kind zoals het op dit moment is. Geloof dat het zo, zoals het is, goed genoeg is en heb vertrouwen dat het zich zal ontwikkelen. Laat dit tot uitdrukking komen in een vriendelijke blik, een vriendelijke stem en in je bereidheid te luisteren als je kind iets wil zeggen. Je ondersteunt je kind door enthousiasme, respect en omarming. De training is ook zeer geschikt voor ouders met kinderen in de pubertijd.

Pubertijd is een mooie en belangrijke tijd in een mensen leven. Het is jammer dat het woord zo negatief geladen is bij veel ouders. Ik kan je sterk aanraden het woord te vermijden of het positief te gebruiken. Dat we het negatief gebruiken is omdat we er bang voor zijn. Het is voor kinderen niet leuk om als puber vaak negatief gelabelt te worden. 

Een deelnemende ouder: 'De cursus is speels, motiverend en praktisch. Het is leuk om andere ouders te ontmoeten en te kunnen praten over het opvoeden van je kinderen. Ik vond de inhoud heel zinnig en de manier van presenteren boeiend en prettig'. 
Meer reacties op de reactie-pagina.


 

NIEUW: De één-daagse 'ZO KAN HET OOK' Kinderen opvoeden'.
Hou de site in de gaten voor aktuele data en aanmeldingen. 

Amsterdam

De cursus 'ZO KAN HET OOK' Kinderen opvoeden' start 11 juni 2018. 4 avonden voor de zomer en bij genoeg animo een eventueel vervolg na de zomer. Aanmelden kan nu via de mail.
4 maandagavonden. Prijs 110 euro
geen tijd betekent; het interesseert me niet