Je hebt je eigen kijk, maar heb je ook gelijk?

Over waarnemen en oordelen

Je Kijk, je gelijk?

Met een andere kijk, een positieve kijk, op gedrag, op problemen, op conflicten, op de zwakke plekken van onszelf, zien we mogelijkheden, kansen en relativering. We kunnen omdenken, want het is tenslotte maar net met welke bril jij in het leven staat.

We hebben allemaal onze eigen bril en we beleven de werkelijkhied op onze eigen persoonlijke wijze. Als je weet welke bril je eigenlijk draagt, wordt het makkelijker om met anderen om te gaan. 

Waar komt onze levenstijl nou eigenlijk vandaan en hoe gaan we ermee om? Met welke overtuiginggen staan we elke dag op en waarom houden we ons eraan vast? En hoe komt het dat jij iets anders ziet als je mij ziet, dan dat iemand anders ziet?

Een interactieve workshop over onze eigen persoonlijke kijk op het leven en hoe daarmee succes te behalen.
Een workshop vanuit de Individual psychologie van Alfred Adler. Een eenvoudige praktische wijsheid, met goede gevolgen voor je omgang met anderen, collega's, relaties, kinderen en partners.

  
Er bestaat geen objectieve kijk op de werkelijkheid