Schitterende oude opnames van Alfred Adler

De Individual Psychologie

Achtergrondinformatie

De training gaat uit van de Individual Psychologie van Alfred Adler (1870-1937). Die naam typeerde zijn idee dat de mens moest worden gezien als een ondeelbare eenheid; zijn denken, voelen, handelen en dromen is een geheel. Het beste is de mens te zien in relatie tot anderen. De mens is een sociaal wezen. Al onze problemen zijn sociale problemen. gezonde sociale realties maken ons gelukkig.

Er zijn drie sociale 'probleem'gebieden:
 
1. Werk/school
 
2. Liefde/ intieme relaties
 
3. Sociale relaties/ vriendschap
 
Omdat wij voortdurend in relatie staan tot anderen, is het van belangrijk dat wij ons verbinden met die anderen. De mate waarin wij be-of ontmoedigd zijn, is van invloed op de kwaliteit van onze relaties.
Wij mensen zijn sociale wezens en ons grootste doel is om erbij te horen. Ergens bij te horen in het leven. Als je het gevoel hebt dat je erbij hoort en je voelt je verbonden met de mensen om je heen, in je gezin, met je familie, op je werk, in de buurt etc etc, dan gaat het je goed.
 
Toch kent iedereen ook het gevoel dat je er niet bij hoort. Dan voel je je bijvoorbeeld alleen, je voelt je erbuiten staan, je hebt nare gedachten over die andere mensen, je hebt er geen zin meer in, je voelt je ontmoedigd, slap, moe, gespannen of overspannen en niet goed genoeg. 
Alfred Adler zegt; al onze problemen zijn sociale problemen en ze komen voort uit minderwaardigheidsgevoelens. Storende kinderen zijn ontmoedigde kinderen en bij volwassenen is dat net zo. Wat ze nodig hebben is bemoediging. Iedereen heeft bemoediging nodig. Door bemoediging weet je; ik ben ok, zoals ik ben. Het resultaat is dat je mag zijn wie je bent. Bemoediging versterkt het gevoel van "erbij horen".
 

Erbij horen en bijdragen

Als je het gevoel hebt dat je erbij hoort, dan voel je je verbonden en dat gevoel van verbondenheid heb je nodig om aktief te zijn. Gemeenschapsgevoel is ook datgene waarvan we graag willen dat onze kinderen dat ontwikkelen, een sociaal gevoel, iets bijdragen in de gemeenschap, iets betekenen later voor de maatschappij. 
 
Het stimuleren van gemeenschapsgevoel lukt het beste door bemoediging; je hoort erbij. Je doet ertoe. Bemoediging geeft vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Je bent verantwoordelijk. Je kan iets betekenen. Kom in beweging.
 

Gemeenschapsgevoel

Het begrip 'gemeenschapsgevoel' is een van de sleutelwoorden in het Individualpsychologische denksysteem.
Adler: Gemeenschapsgevoel geeft zin aan het leven. Een mens is pas volwaardig als hij/zij naar vermogen bijdraagt aan de opbouw en het voortbestaan van de samenleving. De aan- of afwezigheid van gemeenschapsgevoel is van beslissende betekenis voor het psychisch welbevinden. De aanwezigheid van gemeenschapsgevoel is een belangrijke voorwaarde voor psychische gezondheid.
Maar het kan ook anders zijn